Các gói tra cứu thần số học

Tra cứu

Gói Cá Nhân

350,000 (-43 %)
200,000 /1 lượt
Bao gồm tra cứu
 • 01 bản báo cáo bản đầy đủ cho 1 người. 
 • Phù hợp với cá nhân.      
 • File PDF, gồm 18 chỉ số - phân tích ngày sinh, họ tên, 10 đỉnh cao cuộc đời, dự báo 2023 - 2024 và 2024 - 2025 sắp tới.

 

PHỔ BIẾN
Tra cứu

Gói 2 Người

700,000 (-58 %)
300,000 /2 lượt
Bao gồm tra cứu
 • 02 bản báo cáo bản đầy đủ cho 2 người (chỉ còn 150.000đ /1 bản )          
 • Phù hợp cho bạn thân, cặp đôi hoặc hai anh em. 
 • File PDF, gồm 18 chỉ số - phân tích ngày sinh, họ tên, đỉnh cao cuộc đời, dự báo 2023 - 2024 và 2024 - 2025 sắp tới.
 • Tặng thêm 1 bản qua zalo cho người có 2 ngày sinh. 
Tra cứu

Gói Gia Đình

1,400,000 (-65 %)
500,000 /4 lượt
Bao gồm tra cứu
 • 04 bản báo cáo đầy đủ cho 4 người. (Chỉ còn 125.000đ /1 bản)    
 • Phù hợp cho gia đình hoặc nhóm bạn.   
 • File PDF, gồm 18 chỉ số - phân tích ngày sinh, họ tên, đỉnh cao cuộc đời, dự báo 2023 - 2024 và 2024 - 2025 sắp tới.
 • Tặng thêm 1 bản qua zalo dành cho người có 2 ngày sinh. (HOT)  
Tra cứu

Gói Trải Nghiệm

200,000 (-50 %)
100,000 /1 lượt
Bao gồm tra cứu

Bao gồm tra cứu:
01 bản phân tích cơ bản cho 1 người.
Phù hợp với cá nhân muốn trải nghiệm.   
Được cộng dồn để mua bản đầy đủ.
File PDF 25 - 30 trang gồm các chỉ số.

 • Bài học đường đời.
 • Chỉ số tên riêng (sứ mệnh).
 • Định hướng nghề nghiệp.
 • Chỉ số thái độ.
 • Chỉ số linh hồn

(Liên hệ admin qua zalo để được hỗ trợ cộng dồn mua bản đầy đủ)